• Irene Murillo

Aprenentatge cooperatiu: Rols i funcions


Com ja sabeu, en el projecte de la Unió Europea treballarem en equips de quatre o cinc persones. Dins d’aquests grups, cadascú té un rol a desenvolupar, coordinant-se amb els altres.


A continuació, podeu veure quines funcions principals té cada rol:En el cas de ser cinc persones al grup, hi ha dos secretaris/es, ja que és un dels rols amb més responsabilitat.


Cadascú ha triat el rol amb el qual és sent més identificat i creu que millor pot desenvolupar, ho han parlat amb la resta del grup i s'han posat d'acord, pensant en el bon funcionament del grup i en obtindre bons resultats.

40 views0 comments

Recent Posts

See All